Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs Iluminacja Świąteczna

Utworzono dnia 13.12.2020

Regulamin Konkursu

 „Najpiękniejsza Iluminacja Świąteczne”

 

I. Organizator

Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu.

II. Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zewnętrznej dekoracji świetlnej:
  1. balkonu w budownictwie wielomieszkaniowym,
  2. posesji prywatnej
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich pełnoletnich mieszkańców Gminy Hażlach, którzy na okres zimowy ozdobią swoje posesje, budynki, balkony świetlnymi dekoracjami.

III. Cel Konkursu

Celem Konkursu jest ożywienie wyglądu gminy, zachęcenie mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia i aktywnego budowania atrakcyjnego wizerunku swojego miejsca na ziemi.

IV. Warunki uczestnictwa

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być  rodziny zamieszkałe na terenie Gminy Hażlach.
 3. Uczestnik Konkursu zobligowany jest do posiadania prawo dysponowania obiektem zgłaszanym do konkursu lub posiada zgodę właściciela na użytkowanie danej nieruchomości.
 4. Jedna rodzina może zgłosić jeden obiekt do Konkursu.
 5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad oraz potwierdza, że spełnia wszystkie warunki określone niniejszym Regulaminem.
 6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, nie można przenosić na osoby trzecie.

V. Terminy

 1. Rozpoczęcie Konkursu następuje z dniem ogłoszenia Regulaminu na stronie internetowej Organizatora: http://www.gokhazlach.pl
 2. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie można  dokonać do 31 grudnia 2020 r.  poprzez przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej oraz dostarczenie do trzech zdjęć na adres organizatora: gok@hazlach.pl
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 8 stycznia 2021r. na stronie internetowej Organizatora: http://www.gokhazlach.pl oraz FB Gmina Hażlach.

VI. Nagrody

 1. Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:
  1. balkon w budownictwie wielomieszkaniowym,
  2. posesja prywatna (dom wolnostojący, segment w szeregowcu).
 2. Wyłonionych zostanie po trzech laureatów w każdej kategorii.

VII. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Oceny zgłoszonych do Konkursu instalacji świetlnych dokona Jury, powołane przez Organizatora.
 2. Z przebiegu posiedzenia Jury sporządzony zostanie protokół.
 3. W Konkursie oceniane będą: estetyka, kolorystyka, oryginalność, pomysłowość, zastosowanie rozwiązań energooszczędnych.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 5. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo lub wyróżnień.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik Konkursu (rodzina) wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, jak również informacji o uzyskaniu przez niego nagrody na stronie internetowej Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników konkursu nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.gokhazlach.pl
 6. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta zgłoszenia na Konkurs

Utworzono dnia 13.12.2020, 11:25

Sponsorzy

 

    

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 79

W poprzednim tygodniu: 113

W tym miesiącu: 387

W poprzednim miesiącu: 636

Wszystkich: 46340